Strategia de dezvoltare

Instituţia  de educație timpurie Nr.125 grădiniță – creșă urmăreşte să valorizeze  perioada copilăriei  timpurii  şi preşcolare, apreciind importanţa lor pentru formarea unei personalităţi armonioase.

Aspiraţiile noastre sunt orientate spre a le cultiva copiilor dragostea de țară și de neam, hărnicia, responsabilitatea, ajutorul reciproc, cinstea, dreptatea şi adevărul – valori prioritare  ale patrimoniului nostru național.

Prin acţiuni de management mai promovăm în instituție aşa valori și principii cum ar fi:

  • cooperare – să facem lucruri mai bune împreună: copii, cadre didactice, părinți, personal auxiliar;
  • autonomie – să acționăm și să luăm decizii în mod autonom, să avem inițiative,  să ne formăm un stil de învățare autocondusă;
  • lucrul bine făcut – să ne îmbunătățim continuu munca pe care o desfășurăm;
  • responsabilitate – să ducem la îndeplinire atribuțiile care ne revin;
  • integritate –  să avem puterea înterioară să spunem întotdeauna adevărul, să acționăm onest în gând și în faptă;
  • perfecționare – să urmărim perfecționarea continuă a personalului;
  • colegialitate și generozitate – să creăm împreună un climat de siguranță și încredere reciprocă.