Cv-ul medotistului

curriculum

vitae

 
Nume: Veronica CEBAN
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ialoveni bl.100/1, ap. 32

 

Numărul de telefon: mobile: +373.78065812
Adresa de E-mail: ceban.nica@gmail.com
* Data şi locul naşterii:

*Statut

30 aprilie 1993, or.Orhei

Casatorita, 2 copii

 
 
Experienţa profesională: Mai 2019 – prezent

Metodist-Educator

Instituția de Educație Timpurie nr. 125, mun. Chișinău

 

2016-2019

Educator

Instituția de Educație Timpurie nr. 125, mun. Chișinău

 

1. Crearea climatului moral-psihologic favorabil în colectiv; a sistemului de stimulare materială şi morală a salariaţilor şi la stimularea creativităţii metodice;

2. Planificarea strategică, elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare şi planurilor de activitate a instituţiei de educație timpurie;

3. Crearea şi promovarea imaginii instituţiei de educație timpurie în rândurile populaţiei;

4. Planifică activitatea educaţională şi metodică în dependenţă de abilităţile profesionale şi experienţa educatorilor din instituţie;

5. Coordonează, în plan metodic, activitatea în vederea organizării atestării cadrelor didactice;

6. Asigură asistenţă metodică educatorilor şi specialiştilor în pregătirea şi organizarea activităţilor, sărbătorilor, şedinţelor cu părinţii, expoziţiilor tematice, concursurilor etc;

7. Analizează permanent starea lucrului instructiv-educativ, metodic şi face propuneri concrete de sporire a eficienţei activităţii metodice;

8. Menţine relaţii colegiale şi de cooperare, de politeţe, corecte, de amabilitateechilibrată cu copii, colegii, părinţii copiilor şi membrii comunităţii;

9. Asigură dezvoltarea resurselor umane prin diverse metode: delegare la cursuri de perfecţionare; participare la reuniuni metodice, seminare, ore metodice, activităţi în microgrup, activităţi deschise, expoziţii, concursuri, etc.;

10. Asigură completarea bazei tehnico-materiale în Centrul metodic şi grupe;

11. Verifică realizarea planurilor şi Curriculum-ului, a hotărârilor consiliilor pedagogice.

Studii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018

Universitatea de stat a Moldovei

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Master în Științe umanistice

Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri

 

2012-2016

Universitatea de stat a Moldovei

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Licențiat în științeale educației

Educație și formarea profesorilor

 

2009-2012

Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova

Profil Umanitar

Diploma de Bacalaureat

Cursuri și calificări: 2019

Ministreul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

Centrul Republican de Instruire

Certificat nr.012409 din 07.06.2019 Protecția civilă

 

2016

Ministreul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

Centrul Republican de Instruire

Certificat nr.010275 din 28.10.2016 Protecția civilă

Cunoştinţe calculator: Sisteme de operare: Windows

Software: MSOffice (Word,Excel,Power Point), PhotoShop, Autocad, Internet

 
Limbi străine: Româna – nativ,

Rusa – fluent,

Engleza, Franceza – fluent.

 
 
Interese şi activităţi: Comeptențe și aptitudini artistice: dans, pictură, desen.

Permis de conducere cateogria B

 
Calităţi personale: Persoană ambiţioasă  cu aspiraţii, fire deschisă, aspect plăcut / prezenţă profesională, abilităţi de comunicare, responsabilitate, capacitate de lucru in colectiv.