Cv-ul directorului

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Ursachi Aurelia
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ialoveni 96/b, ap.6
Telefoane de contact 022-28-47-71;  022-28-47-71;  079634634
E-mail(uri) centrugrădi125@gmail.com/  aurelia_ursachi@mail.ru
Nationalitate(-tati) Moldoveancă
Data naşterii 14.09.1966
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Instituția de Educație Timpurie nr. 125, mun. Chișinău, director interimar.
Experienţa profesională 1986-1989 educator,  Instituția de Educație Timpurie nr.142 mun.Chișinău.
1989-  Instituția de Educație Timpurie nr. 125, mun. Chișinău.
07.05.2019- director interimar, Instituția de Educație Timpurie nr. 125, mun. Chișinău.
Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul educațional progresiv în contextul asigurării calității  prosesului  educativ-instructiv cu preșcolarii.
Numele şi adresa angajatorului  

DGETS mun.Chișinău

Educaţie şi formare  Cursuri de formare continuă și dezvoltare profesională,

”Univers Academic”  2012

Programul de formare a mentorilor în cadrul proiecului    „PARTENERIAT GLOBAL PENTRU  EDUCAȚIE „  2013

Cursuri de formare continuă la specialitatea educație preșcolară

11.01.2016-30.01.2016

Calificarea / diploma obţinută

 

Colegiul Pedagogic ”A.Mateevici”,mun.Chișinău 1990,educația în instituțiile preșcolare

Universitatea de Stat din Tiraspol 2009,învîțămîntul primar

Diplomă de Master ,Institutul de Științe ale educației, 2012,Teoria și metodologia instruirii

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

 

Numele și tipul instituției de învățămînt/furnizorul de formare/

 

Master în Științe ale Educației

 

 

 

Universitateade Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)

Specialitatea:Pedagogia învățămîntului primar

Masteratul: Institutul de Științe ale Educației

Specialitatea: Teoria și metodologia instruirii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională naţională
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e)  Rusa, spaniola (cu dicționar)
Aptitudini şi competenţe personale Decentă.

Încredere şi stimă faţă de copii, părinți, colegi .

Sinceritate.

Punctualitate .

Autocritică.

Competente şi abilităţi sociale Sociabilitate.

Toleranţă.

Colaborare .

Competenţe şi aptitudini organizatorice Profesionalizm.

Diplomaţie.

Unitatea dintere cuvînt şi faptă .

Gestionarea situaţiilor.

Artistism.

Organizatorică.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Utilizarea MS Word;

Utilizarea MS Power Point;

Utilizarea Internet Explorer.