Comitetul sindical

Președintele comitetului sindical: Grosu Cristina

Membru consiliului sindical: Sviridova Gatman Liudmila

Membru consiliului sindical: Petrașcu Tamara