Comitetul sindical

Președintele comitetului sindical: Grosu Cristina

Membru consiliului sindical: Damian Diana

Membru consiliului sindical: Petrașcu Tamara