Activitatea instituţiei

Instituția de Educație Timpurie nr. 125 s. Centru mun. Chișinău este situată pe str.Ialoveni 98, telefon de contact 022-28-46-28, la pereferia orașului, localizată pe cea mai înaltă colină din Chișinău. Localul instituţiei e de proiect-tip general cu 6 grupe, cu o capacitate de 105 locuri, fondată în anul 1972. Cadrele didactice din această instituție, se bazează pe obiectivele prioritare indicate de DGETS mun. Chișinău.

Noile schimbări din societate orientează întregul corp didactic din instituție spre pregătirea copiilor pentru a devein ”Cetățeni eficienți” într-o societate democratică. Aceasta nu este alt ceva decât formarea abilităților cognitive, formarea și exprimarea unor opinii proprii, dezvoltarea capacității de argumentare logică a ideilor, sau găsirea soluțiilor pentru a fi pregătit de viață, în vederea integrării în activitatea şcolară, dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual al acestuia.

Fiecare copil este unic. În orice grup educational există o diversitate de copii determinată de identitățile lor psihice, fizice și experențiale. Cadrele didactice respectă diversitatea copiilor oferind posibilitatea interacțiunii experienților și stilurilor diferite de învățare, soluționînd noi probleme educative,

curente și speciale.

Activitatea managerială desfășurată în colectivul dat se bazează  pe misiunea instituției, care oferă sprigin educativ pentru copii și părinți, în vederea socializarii copiilor preșcolari, integrării cu succes în activitatea școlară și societate.

  1. Capacitatea instituţiei
Nr. d/o Întemeiere/fondarea grădiniţei Capacitatea după proiect Real În ce scop este utilizarea grupelor la moment
Grupe Copii Grupe Copii
1 1972 6 105 6 182 Sînt utilizate pentru realizarea procesului educational.
  1. Din ele, privind contingentul de copii conform grupelor de vîrstă:
Nr. d/o Nr. total de copii Grupa  fragedă, 1,5-2 ani Grupa

I mică,

2-3 ani

Grupa II mică, 3-4 ani Grupa medie,

4-5 ani

Grupa mare

5-6 ani

Grupa pregăti-toare,

6-7 ani

Nr. copiilor ce vor pleca la şcolă
Grupe Copii Grupe Copii Grupe Copii Grupe Copii Grupe Copii Grupe Grupe Copii
1 182 1 30 1 33 1 35 2 51 1 33 40

Parteneriat educațional

 

 

Lucrare colectivă

Competiții sportive

Tradiții și obiceiuri

Activități instructive-educative.

Centrele ,,Artă” la dispoziția copiilor

Activități demonstrative și captivante