Repartizarea produselor sanitaro-igienice in instituțiile de educație timpurie din sectorul Centru

În legătură cu recomandările în vederea prevenirei răspândirei infecției COVID-19 în rândul copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ secundar general și a angajaților acestora, DETS sectorul Centru a repartizat produse sanitaro-igienice în toate instituțiile din subordine. Instituțiile sunt aprovizionate cu praf de spălat, soluții dezinfectante, săpun lichid și cele necesare pentru o igienă corespunzătoare.